Over ons

Onze Visie

Het “unieke zijn” van ieder kind staat centraal.

Steiner zegt dat we uitgaan van wat er in potentie in de kinderen aanwezig is en ontwikkeld kan worden. Deze zienswijze omvat de kern van de missie van onze school: we begeleiden kinderen richting hun volwassenheid, zodat zij als vrij-denkende, voelende en vooruitstrevende mensen de maatschappij kunnen vormgeven. Dit op basis van hun eigen idealen.

 

Vrije scholen zijn ontstaan vanuit het inzicht dat bij jonge mensen een zeer veelzijdige belangstelling voor de wereld gewekt kan worden. Dat gaat veel verder dan alleen het vergaren van kennis en richt zich juist voornamelijk op de ontwikkeling van de individuele talenten van het kind. Samen met u als ouder willen we dan ook het unieke dat ieder kind in zich draagt naar boven halen en tot bloei laten komen. Ongeacht culturele of godsdienstige achtergrond.

Ons TeamAanmelden
Gezonderwijs

Hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (creëren)

Vrije School Brabant biedt Gezonderwijs. Dat is niet alleen de tafels uit je hoofd leren of weten wanneer je ‘vindt’ met een d of t moet schrijven. We laten kinderen namelijk zien dat het leven om zoveel meer draait dan rekenen en taal alleen. Zoals zorgen voor elkaar bijvoorbeeld. Of aandacht hebben voor cultuur en betrokken zijn bij de maatschappij. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (creëren) worden daarbij aangesproken, zodat leren een gezond geheel is.

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kunstzinnige vermogens. Dit wordt geboden op het gebied van tekenen, schilderen, handvaardigheid en muziek. Schilderen, vormtekenen, spraakvorming, muziek, dans en toneel zijn de vakken die helpen de kinderen op te voeden tot breed ontwikkelde mensen die creatief om kunnen gaan met steeds veranderende levenssituaties.

In het hart weeft het voelen.
In het hoofd straalt het denken
In de leden werkt het willen.
Wevend in ’t stralen,
werkend in ’t weven,
stralend in ’t werken:
dat is de mens.

Rudolf Steiner

Organisatie

Spil-centrum De Sterren

De Vrije School Brabant is deel van spil-centrum De Sterren. Een spil-centrum biedt opvang, zorg en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar waarbij het kind centraal staat en gestimuleerd wordt om zich maximaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. Binnen ons spil-centrum wordt dit gedaan vanuit de antroposofische gedachte en op basis van de vrije schoolpedagogiek.

Kinderopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang worden verzorgd door stichting Istia. Voor meer informatie over opvang of bso klik hier.

Leerlingen +/-

Klassen

Leraren

Jaar ervaring

Neem contact op

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: info@vrijeschoolbrabant.nl

Voor meer informatie met betrekking tot aanmelden graag het contactformulier invullen.