Kalender

Jaarfeesten op onze school

De jaarfeesten worden op de vrije school vol overgave gevierd. Op het vaste ritme van de natuur gaan we het hele jaar rond – van Michaël aan het begin van het schooljaar tot het bruisende midzomerfeest van Sint Jan aan het einde daarvan. Zo bewegen we mee op de adem van de natuur – elk feest is daarbij als een parel aan het snoer. In de donkere tijden keren we vanaf Sint Maarten steeds dieper naar binnen met de lichtfeesten, tot met kerstmis ons innerlijk licht geboren wordt. Daarna keren we weer naar buiten met Palmpasen en Pinksteren, tot we met Sint Jan even in balans zijn met de hele kosmos. Zo vieren we het leven zelf. Omdat de cyclische natuur in onze moderne levens flink op de achtergrond is geraakt, zijn de jaarfeesten zo belangrijk. Zo houden we ook ons moderne bestaan levend.

Ook op onze school vieren we jaarfeesten. Tijdens de jaarfeesten zoeken we de dus de verbinding met het ritme van de natuur en de seizoenen. Ze geven ritme aan het schooljaar en zijn goed voor de samenhang op school. Ieder feest heeft ofwel een betekenis of een levensthema. Tot nu toe zijn deze feesten in ons land vooral vanuit de christelijke tradities ontstaan. Uiteraard vraagt de multiculturele samenleving ook om andere feesten. Het gaat tenslotte om het levensthema dat uitgedragen wordt. In andere delen van de wereld zijn ook Waldorfscholen en ook daar vieren ze het jaarritme, maar dan wel met hun eigen feesten. Denk aan Joodse feesten, Hindu feesten, Boeddhistische feesten, Islamitische feesten, Keltische feesten enz. Het samen zingen, dansen, muziek maken, iets lekkers eten tilt ons even uit boven het dagelijkse ritme.

 

Hieronder staan de traditionele feesten, zoals we ze tot nu toe gevierd hebben en vieren. We gaan samen bespreken hoe we een aantal wereldfeesten een plek kunnen geven op onze jaarkalender. Feesten die dezelfde levensthema’s bevatten dan de huidige feesten.

De meeste feesten vieren we met de hele school. We vieren 4 feesten groots. In de herfst is dit tot nu toe het Michaëlsfeest, in de winter het Kerstfeest, in de lente Pasen en in de zomer het Sint Jansfeest.

We willen vooral dat de kinderen het levensthema, zoals Steiner het bedoeld heeft, beleven. Hoe we dat doen kan ieder jaar anders zijn.

Elk schooljaar wordt gekeken naar een passende invulling van de levensthema’s gekoppeld aan het jaarfeest. De kinderen leven er met de klas naar toe en bij feesten word je als ouder ook betrokken. Dit kan door de informatie m.b.t. de achtergronden van een feest die u als ouder van de school ontvangt, door de aanwezigheid bij een feest(moment), of door hulp te bieden in de klas(sen) en/of in de organisatie om het jaarfeest mogelijk te maken.

De vier grote seizoensfeesten zijn:

Michaëlsfeest – feest van oogst en moed – herfst
Eind september vieren we het Michaëlsfeest waarin we de oogst verzamelen die ons kracht geeft om de donkere tijd door te komen. Het feest gaat ook over de moed in jezelf vinden. Michaël, die we kennen als de figuur die de draak (het boze) versloeg, staat voor moed. Met de jongste kinderen komt dit verhaal nog niet expliciet aan bod, maar gaat het feest meer om het verzamelen van de oogst en dit tot een feestmaal te bereiden. Bij ons komt bij de jonge kinderen het appelvrouwtje langs. Verder doen we allerlei uitdagende spelen, zodat de kinderen moed in zichzelf vinden.

Kerst – feest van het licht – winter
Begonnen als midwinterfeest bij de oude Germanen om het herleven van de natuur te vieren. In latere eeuwen is dit veranderd in het feest van de geboorte van Jezus. Een feest van licht dat onder andere gevierd wordt met de opvoering van het kerstspel door medewerkers van onze school.

Pasen – ontluiken van de natuur – lente
Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het is het feest van de ontluiking van de natuur en van de opstanding van Jezus. Eieren staan symbool voor de vruchtbaarheid en het nieuwe leven in de natuur.

Sint Jan – het feest van de zomer – zomer
Rond 25 juni vieren we het Sint Jansfeest met een gezamenlijke picknick, zang, dans en spel. Iedereen brengt eten en drinken mee. Voor de kinderen zijn er allerlei spelletjes. We vieren de uitbundigheid van de natuur op deze langste dag, die recht tegenover Kerstmis, de kortste dag staat.

Verder vieren we in het ritme van het jaar de volgende kleinere feesten:

Sint Maarten – delen
Op 11 november is het Sint Maarten. Dit feest gaat over delen. De tijd dat het zonlicht afneemt en we het licht in onszelf brandend moeten houden. We maken met de jongere kinderen van een pompoen of suikerbiet een lampion, wat symbool staat voor het licht dat we in de winter niet buiten ons maar in onszelf moeten vinden.

Advent – verwachtingsvol
Vanaf 4 weken voor Kerst wordt iedere week Advent gevierd, als voorbereiding op het kerstfeest. Het zijn weken waarin het licht groeit. Elke week wordt er een kaars meer aangestoken. In de school heerst er een verstilde sfeer.

Sint Nicolaas – geven en ontvangen
Elk jaar brengt hij met zijn pieten een bezoek aan onze school. De pieten hebben roetvegen van de schoorstenen, waardoor zij hun cadeaus naar de kinderen brengen.

Driekoningen – vertegenwoordigers van de drie levensfases
Ze brengen de gebeurtenis van de geboorte van Jezus de wereld in. Het licht stroomt de wereld in, de zon hervat haar loop.

Maria Lichtmis – afsluiting van de lichtjesfeesten
Het daglicht wordt steeds krachtiger. We laten het meedrijven op de stroom van het leven; de sapstroom in de natuur. Er worden drijfkaarsjes gemaakt, we zingen nog een keer alle liedjes van kerst tot driekoningen.

Carnaval – opschonen en loslaten
Van oudsher een uitbundig volksfeest dat aan de sobere vastentijd voorafging. Een feest van opschonen en overgave. Van durven en loslaten. Op onze school vooral een vrolijk verkleedfeest

Palmpasen – het wakkere “ik”
Alle jongere kinderen maken een palmpasenstok, met bovenop een haantje, de wakkere “ik”. In de optocht staan de palmpasenstokken symbool voor de eeuwige levenskracht van de altijd groene palmbomen.

Koningsdag – feest van het bewegen
Alle kinderen vieren door te bewegen de verjaardag van de koning.

Pinksteren – voortgang van het leven
Er wordt gezongen en gedanst rond de meiboom met linten. Iedereen is in wit en lichte kleuren gekleed. We vieren de voortgang van het leven. Het verbond tussen hemel en aarde dat het leven mogelijk maakt wordt gesymboliseerd door een pinksterbruidspaar.

Leerlingen +/-

Klassen

Leraren

Jaar ervaring

Neem contact op

Vrije School Brabant
Nuenenseweg 6
5631 KB  EINDHOVEN
T: 040 - 245 29 48
E: info@vrijeschoolbrabant.nl

Voor meer informatie met betrekking tot aanmelden graag het contactformulier invullen.